ELSA Leiden
Dutch Dutch

Is de werkgever of werknemer de pineut als de werknemer thuis in corona-quarantaine zit?

Fleur Vercauteren

Het coronavirus, niemand kan er tegenwoordig nog omheen. De winkels dicht, de bioscopen dicht, de discotheken dicht en beperkte mogelijkheid tot studie. Dit zijn vervelende gebeurtenissen. Voor ons studenten, maar ook zeker voor werkgevers. Hoe zit het precies op de werkvloer wanneer een werknemer (potentieel) besmet is met het coronavirus? Is de werknemer zelf verantwoordelijk voor de gevolgen op de werkvloer of moet de werkgever hiervoor opdraaien?

Wanneer een werknemer als gevolg van het coronavirus ziek wordt en daardoor verhinderd wordt te werken is de onmogelijkheid om te werken te wijten aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze situatie valt onder het werkgeversrisico. Dit staat in art. 7:682 BW. In lid 1 van dit artikel staat het volgende: ‘De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen’.

Heel veel situaties kunnen vallen onder dit artikel. Heel vaak is er sprake van werkgeversrisico, veel minder vaak spreken van werknemersrisico. De volgende gebeurtenissen vallen in ieder geval onder dit artikel en dus werkgeversrisico: economische tegenslag en organisatorische problemen. Daarnaast valt corona-quarantaine hier ook onder. Dit betekent dat ook als de werknemer niet werkt de werknemer in beginsel toch recht heeft op loon, tenzij het niet werken voor risico voor de werknemer behoort te komen (werknemersrisico). Van werknemersrisico is hier geen sprake. Staken bijvoorbeeld is in beginsel werknemersrisico.

In de praktijk heeft het werkgeversrisico met betrekking tot de corona-quarantaine zich al vaker voorgedaan. Dit is bijvoorbeeld te vinden in het volgende kort geding, ECLI:NL:RBLIM:2020:4465. De partner van deze werknemer in kwestie kreeg verschijnselen die te maken zouden kunnen hebben het met coronavirus. De werknemer vond het niet verstandig om naar werk te gaan met een partner met deze verschijnselen, maar gaat verder zelf thuis aan het werk. Zelf heeft hij geen klachten. De werkgever oordeelt dat hier sprake is van ziekmelding en betaalt de werknemer maar 70 procent loon in plaats van 100 procent loon.

De kantonrechter oordeelt anders over de situatie en stelt dat de werknemer meer behoort te krijgen. In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat deze corona-quarantaine valt onder het werkgeversrisico, wat staat omschreven in art. 7:628 BW. De werkgever dient 100% loon te betalen aan de werknemer.

Al met al valt corona-quarantaine onder werkgeversrisico en moet een werknemer in beginsel 100 procent loon krijgen wanneer hij of zij thuis zit met (klachten die kunnen wijzen op) het coronavirus.

Het valt te betwisten of de bovenstaande regel ook geldt als een werknemer thuis in corona-quarantaine zit omdat de werknemer op vakantie is geweest in een oranje of rood gebied.