ELSA Leiden
Dutch Dutch

Blog maart 2022

Eva Bijl

 

Het oer-Hollandse bedrijf Hoogovens stond in Nederland wel bekend als een geliefde vervuiler. Ooit was dit bedrijf een trotse grote speler van de Nederlandse economie met een ijzersterke reputatie. Tegenwoordig draagt het bedrijf de naam Tata Steel en is het een stuk minder populair nu rechtszaak na rechtszaak wegens vervuiling tegen het bedrijf wordt aangespannen.

 

Het bedrijf werd in 1918 opgericht omdat Nederland niet langer afhankelijk wilde zijn van buitenlands staal. Tata steel is verantwoordelijk voor vele banen en daarnaast is het een bedrijf waar vaak meerdere generaties van lokale families werken en daardoor heeft het een speciale band met de omgeving. Er komen echter al jarenlang steeds meer klachten van omwonenden wegens de activiteiten van Tata Steel die resulteren in onder andere grafiet regen, hoge concentraties fijnstof, te hoge hoeveelheden van kwik en lood en een grote hoeveelheid co2 uitstoot.

 

Er zijn in de omgeving van Tata Steel door het RIVM gevaarlijke hoeveelheden van dit soort stoffen gemeten die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De metingen van het RIVM liggen aanzienlijk hoger dan de uitstoot die Tata Steel zelf aangaf te hebben gemeten in hun milieurapporten. Bovendien klagen omwonenden wegens gezondheidsklachten die verband houden met te hoge concentraties van schadelijke stoffen zoals astma, een verhoogde kans op longkanker en mogelijke hersenschade bij jonge kinderen.

 

Veel mensen uit de omgeving zijn klaar met de vervuiling en willen dat Tata Steel verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die wordt aanricht aan de omwonenden en de omgeving. Zodoende is er een rechtszaak aangespannen. Onder leiding van advocate Bénédicte Ficq hebben ruim 800 personen en zo’n acht stichtingen aangifte gedaan tegen Tata Steel wegens het willens en wetens blijven uitstoten van schadelijke stoffen.

Onder andere op basis van deze aangifte is het OM nu een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Tata Steel. Het OM zal onderzoeken of Tata Steel zich schuldig maakt aan artikel 173a van het wetboek van strafrecht, namelijk, gevaarzetting voor de openbare gezondheid. Ook zal de rol van de leidinggevenden van Tata Steel worden onderzocht. Tata Steel verdedigt zich door te stellen dat ze in het bezit zijn van vergunningen voor alles wat ze doen.

 

Dit is precies de reden waarom dit soort zaken zo belangrijk zijn. Het strafrecht moet zijn beschermende werking kunnen verlenen bij grove milieuverstoring met gevaar voor openbare gezondheid of daadwerkelijke gezondheidsschade als gevolg, ook wanneer de betreffende emissies onder dekking van een vergunning plaatsvonden. Een vergunning zou nooit het toebrengen van ernstige milieu- en gezondheidsschade mogen rechtvaardigen.

 

Het OM is nu druk bezig met het verder onderzoeken van de aanklacht tegen Tata Steel. Na het afronden van het onderzoek zal bekend worden gemaakt of het strafrechtelijk onderzoek zal leiden van vervolging van Tata Steel en/of de eerdergenoemde leidinggevenden.