ELSA Leiden
Dutch Dutch

ELSA BLOG April

Eva Barth

 

Omgangsregelingen voor huisdieren bij scheiding

 

Een scheiding is een veelzijdige gebeurtenis waarbij verschillende aspecten komen kijken. Vaak wordt er gedacht aan de voogdij over de kinderen, de verdeling van spullen en hoe alles geregeld moet worden met het huis. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien is de verzorging van het huisdier. Bestaan er wettelijke verplichtingen met betrekking tot huisdieren bij scheidingen?

 

Voor veel mensen is een huisdier een factor van het gezin die wat toevoegt aan de gezinssfeer. In geval van een scheiding is dat dan ook niet een factor waar je makkelijk afscheid van neemt, dit gaat vaak gepaard met veel emoties. Een logische vraag die om deze reden opkomt bij scheidende echtparen is of er een regeling bestaat voor wie het huisdier krijgt. Het korte antwoord is dat er geen wettelijke bepaling bestaat waarin wordt geregeld wie de zorg voor het huisdier krijgt. Er kunnen echter wel omgangsregelingen worden opgesteld voor het huisdier.

 

Op grond van art. 3:2a BW zijn dieren geen zaken, maar worden ze in juridische zin wel aangemerkt als zaken. Een dier kan echter niet zomaar gelijk worden gesteld met andere zaken, als bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg in 2013. Een dier is namelijk een levend wezen dat afhankelijk is van mensen, en zijn baasjes zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn welzijn en gezondheid.

 

In het geval dat een dier gedeeld eigendom is, dan hebben beide partners even veel recht op het houden van het huisdier. Wanneer een echtpaar gaat scheiden komt het huisdier logischerwijs bij een van de twee partijen te wonen. In geval van strijd met betrekking tot de omgang met de hond kan er bij de voorzieningenrechter een zaak aangespannen worden waarbij verzocht wordt om een tijdelijke regeling te treffen. Hierbij gaat het dan om een zogeheten beheersregeling, die vergelijkbaar is met een omgangsregeling.

 

Bij de vaststelling van zo’n omgangsregeling moet echter niet alleen rekening worden gehouden met de belangen van de betrokken partijen, maar ook met de belangen van het huisdier zelf. In 2017 oordeelde de Rechtbank Limburg als volgt: “De hond is een Franse Bulldog en behoort daarmee tot een ras dat op het wereldwijde web wordt omschreven als aanhankelijk, vaak vrolijk en bepaald gesteld op goed gezelschap. Een Franse Bulldog kan dan ook slecht tegen te weinig aandacht en is niet opgewassen tegen een onvriendelijke behandeling. Voor een hond als deze moet de scheiding van zijn baasjes dan ook een hard gelag zijn geweest.” In deze zaak werd uiteindelijk geoordeeld dat het houden van de hond werd verdeeld tussen de partners in even en oneven weken.

 

Naast een verzoek om tijdelijke afgifte van een huisdier kan ook verzocht worden om permanente afgifte van een huisdier, als blijkt uit een zaak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uit 2014. Het huisdier wordt dan toebedeeld aan een van de partners. Wanneer je afgifte van een huisdier wilt vorderen is het belangrijk dat je kunt aantonen dat jij de eigenaar van het huisdier bent. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van een aankoopovereenkomst, leveringsbewijs en bewijs dat jij zelf de koopprijs voor het huisdier hebt betaald.

 

Of een omgangsregeling bij de rechter aanvragen voor het huisdier zelf de beste optie is, is nog maar te bezien. Maar voor de partners kan het een manier zijn om ervoor te zorgen dat het dier in ieder geval goed terechtkomt.