ELSA Leiden
Dutch Dutch

 

Het overlijden van medeoprichter ELSA Leiden

 

Waarde ELSA-leden,

Recent zijn wij op de hoogte gesteld van het overlijden van Anneke Biesheuvel-Borgli. Anneke is een van de medeoprichters van ELSA Leiden. Hoewel ELSA Leiden formeel in 1999 is opgericht, begonnen ELSA-activiteiten in onze stad meer dan 10 jaar daarvoor in 1986 toen ELSA Leiden en Groningen samen een uitwisseling naar Finland organiseerden. ELSA Leiden bestond toen nog uit een handjevol studenten. Anneke verzorgde samen met Désirée van Gorp het programma voor de Finse en Groningse studenten bij hun bezoek in Leiden en gaf met dat bezoek een boost aan de ELSA-beweging in Leiden.

Deze uitwisseling resulteerde ook in de oprichting van ELSA Tilburg. Drie Tilburgse studenten deden namelijk mee aan het programma in Leiden en begonnen vervolgens in Tilburg met de start van een lokale ELSA-groep aldaar.

Anneke Biesheuvel-Borgli was geboren in 1960 in de buurt van Leiden als kind uit een arbeidersfamilie. Ze begon met werken bij de Universiteit Leiden om haar studie te bekostigen, maar kreeg later een scholarship van de rechtenfaculteit om zich full time te kunnen focussen op haar studie. Na haar Leidsche tijd zette ze haar studie voort in Noorwegen waar ze zich ging vestigen en onder meer ging werken als advocaat. Binnen enkele weken na aankomst in Noorwegen was ze al verlooft met Olav met wie ze tot haar dood getrouwd bleef.

Het verhaal van Anneke illustreert op indrukwekkende wijze de ELSA-gedachte die zich niet laat beperken door afkomst en landsgrenzen. Anneke overleed op 18 februari 2021 na een kort ziekbed aan de gevolgen van longkanker.