President

De President is verantwoordelijk voor een goed lopend bestuur dat haar taken in een optimale sfeer kan uitvoeren. Zij zit de bestuursvergadering voor, leidt de Algemene Leden Vergadering, geeft de eerste aanzet voor het beleid van het gehele bestuur en bewaakt dit gedurende het jaar. Ook ben is zij het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Ze communiceert met de faculteit en vertegenwoordigt ELSA Leiden, onder andere in het ELSA-netwerk.

Secretary General

De Secretary General is als geen ander op de hoogte van alle interne en externe communicatie van ELSA Leiden. De Secretary General verwerkt aanmeldingen van nieuwe leden en opzeggingen. Ook het beheer van het Alumni Fonds (ELAN) behoort tot het takenpakket. Verder organiseert de Secretary General de constitutieborrel, de Actieve Ledendag en het Nieuwjaarsdiner.

Treasurer

De Treasurer is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en het goedkeuren van de begrotingen voor verschillende activiteiten en reizen. Het innen van de machtigingen van het ELSA lidmaatschap, het afkeuren of goedkeuren van uitgaven en het beheer over de bankrekeningen gaat via de Treasurer. Daarnaast werft de Treasurer sponsoring voor de vereniging en ben je als zakelijk redacteur van het ELM ook verantwoordelijk voor de sponsoring van het ELSA Leiden Magazine.

Vice President for Marketing

De VP Marketing heeft als hoofddoel het bekendmaken van de activiteiten onder de leden en niet-leden van ELSA Leiden. Promoten gebeurt onder meer via posters en flyers, en het versturen van de maandelijkse ledenmail. De VP Marketing is ook verantwoordelijk voor de ledenwerving tijdens de EL Cid en het beheer van de website.

Vice President for Academic Activities

De Vice-President for Academic Activities organiseert in november de jaarlijks terugkerende Brusselreis. Naast deze reis is de VP AA verantwoordelijk voor de maandelijkse lezing die wordt georganiseerd tijdens de Borrel op maandag, de Perspectieflezing, het Arrestendiner en de Diëslezing. 

Vice President for Seminars & Conferences

In een bestuursjaar organiseert de VP S&C een aantal debatten: dit jaar het Leids Debat en het Onderwijsdebat. Daarnaast organiseert de VP S&C het Careerevent, een carrièregerichte dag voor geselecteerde studenten met workshops en een recruitmentdiner.

Vice President for Student Trainee Exchange Program (STEP)

De VP Step organiseert verschillende activiteiten voor internationale studenten, en organiseert de jaarlijkse Grote Reis - dit jaar naar Griekenland (Thessaloniki, Nafplio en Athene). De VP STEP is ook de bemiddelingspersoon voor buitenlandse studenten die hier stage willen lopen en omgekeerd.